IRISmart Invoice 10

Inteligentne oprogramowanie do półautomatycznej klasyfikacji faktur w celu monitorowania wydatków. Doskonałe narzędzie do zarządzania finansami i księgowością. Doskonałe wsparcie w codziennym zarządzaniu fakturami, w sposób wydajny i zorganizowany. Pozwala szybko i konsekwentnie umieszczać faktury w odpowiednich folderach oraz dokładniej monitorować wydatki.  Pomaga managerom finansowym lub księgowym odpowiedzialnym za zarządzanie wydatkami. W programie dostępny jest widok podsumowujący wszystkie nadchodzące faktury, które następnie zostają sklasyfikowane, skomentowane, przydzielone do odpowiedniej kategorii, a nawet wstępnie opublikowane.

    KUP TERAZ >>

Intuicyjny interfejs

 - Prosty, wyrafinowany design oferujący wszystkie właściwości potrzebne do efektywnej klasyfikacji plików  - Optymalny podgląd plików - miniatury, które można przesuwać, dzielić, usuwać  - Prosta nawigacja pomiędzy różnymi partiami dokumentów lub drzewami folderów  - Widok pól edytowalnych - rozpoznawanie zawartości na bieżąco, konfiguracja plików oraz puste pola tekstowe  - Pomocne paski narzędzi do publikacji i przetwarzania obrazu - korekcja, dopasowanie, rotacja, kadrowanie itd.

Przetestuj za darmo

Klasyfikacja faktur

Półautomatyczna klasyfikacja faktur - sterty faktur są sortowane do przygotowanych folderów, biorąc pod uwagę zarówno dostawcę jak i datę (lokalnie lub w chmurze.)

Kodowanie faktur

Potężne narzędzie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) na bieżąco, rozpoznaje do 8 kluczowych pól na fakturach takich jak, dostawca, data, całkowita wartość z/bez podatków, numer faktury, numer VAT, wartość VAT. Pozwala to na wydajne kodowanie i monitorowanie faktur.

Wysyłanie do chmury

Zarządzaj w pełni swoimi  dokumentami, dzięki doskonałej integracji  z Chmurą i platformami DMS: MS SharePoint, BOX, Dropbox, Evernote, Dysk Google i OneDrive.

Zarządzanie wydatkami

Kategoryzacja wydatków dla lepszej analizy. Przypisywanie kategorii wydatków do faktury, dodawanie, usuwania oraz modyfikowanie kategorii wydatków w trybie podglądu faktury.

Przygotowanie wykresów kont

Usprawnienie zadań księgowania konta, dzięki integracji ze standardowymi planami księgowania (BE/FR/NL/CH/US/DE/IT/SP). Możliwość wstępnego wyboru głównego konta , które ma zostać zaksięgowane według rodzaju wydatków. Dodawanie, usuwanie i modyfikacja kont w trybie widoku faktury.

Kompatybilność z większością skanerów

Oprogramowanie jest kompatybilne z większością dostępnych na rynku skanerów. Doskonałe do digitalizacji biura i przejścia do elektronicznego zarządzania dokumentami.

         Prędkość światła                     

Przetwarzanie dokumentów z prędkością do 30 stron na minutę, wliczając w to zmianę naw, indeksowanie oraz kompresowanie znacznych ilości danych dziennie, dzięki jednoczesnemu uruchamianiu partii materiału w tle.

Tworzenie skompresowanych i indeksowanych plików PDF

Zoptymalizowana archiwizacja i wyszukiwanie poprzez automatyczną konwersję skompresowanych i indeksowanych plików PDF, przy zachowaniu doskonałej czytelności tekstu.

Poznaj moduły programu IRISmart Invoice 10                     

Moduł "Invoice-Date"

Oprócz oferowania zdefiniowanych struktur i automatycznego archiwizowania w folderach uporządkowanych według daty, ten moduł pozwala kontrolować, kategoryzować, dodawać komentarze, wstępnie udostępniać i monitorować wydatki dla prostych faktur na bieżąco, poprzez umieszczanie kluczowych danych w pojedynczym pliku Excel. Plik ten łatwo można wysłać lub udostępnić księgowości, w celu pełnej optymalizacji kodowanie, archiwizacji i przechowywania. 

Moduł "Invoice-Supplier"

Oprócz oferowania zdefiniowanych struktur i automatycznego archiwizowania w folderach dostawcy, ten moduł pozwala kontrolować, kategoryzować, dodawać komentarze, wstępnie udostępniać i monitorować wydatki dla prostych faktur na bieżąco, poprzez umieszczanie kluczowych danych w pojedynczym pliku Excel. Plik ten łatwo można wysłać lub udostępnić księgowości, w celu pełnej optymalizacji kodowanie, archiwizacji i przechowywania. 

IRISmart Invoice 10 oferuje takie same możliwości dla twoich faktur jak IRISmart File dla dokumentów (import, edycja, konwersja i wyszukiwanie.) Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj >> 

Wyodrębnianie kluczowych danych z faktur dla zoptymalizowanego zarządzania nimi

Oprócz łatwego półautomatycznego sortowania faktur, IRISmart Invoice daje możliwość wglądu do podsumowania wszystkich wydatków. Program tworzy pojedynczy plik Excel, w którym automatycznie umieszcza wszystkie kluczowe dane z faktur (dostawcy, wartość itd.).  Plik ten skupia w jednym miejscu najważniejsze informacje, co pozwala wygodnie nadzorować wydatki. Plik z odnośnikami do wszystkich analizowanych faktur może być także wysłany lub udostępniony powiernikowi lub księgowości, w celu zatwierdzenia płatności.

Dystrybutor