Readiris 17

Readiris 17 to inteligentne, wyjątkowe i intuicyjne oprogramowanie, służące zarządzaniu plikami PDF oraz dokumentami w formie papierowej.  Wyposażone w technologię OCR, nowy silnik oraz interfejs, pozwala agregować i dzielić, modyfikować i dodawać komentarze czy notatki, chronić oraz podpisywać pliki PDF. Jest także globalnym rozwiązaniem służącym przekształcaniu, edycji i konwertowaniu wszystkich dokumentów papierowych na różne zapisy cyfrowe, za pomocą zaledwie kilku kliknięć.  Dostępne jest zarówno w wersji na system Windows jak i MAC

  Pobierz wersję próbną

Rodzaje licencji

Readiris PDF 17

Profesjonalne narzędzie do tworzenia, edycji, oraz komentowania plików PDF. Pozwala edytować style znaków, załączać wiele formatów plików czy dodawać znaki wodne, podczas pracy z nieograniczoną liczbą stron przypadającą na jeden dokument.

Dostępna polska wersja językowa.
ZAKUP

Readiris Pro 17

Rozszerzenie wersji podstawowej m.in. o importowanie danych ze skanera, konwersje dokumentów w edytowalny tekst, w pliki w formacie dla e-czytników, pliki audio w formacie wav lub mp3 oraz zapisywanie w chmurze.

Dostępna polska wersja językowa.
ZAKUP

Readiris Corporate 17

Oprogramowanie dodatkowo potrafi rozpoznawać kilka języków na jednej stronie, zawiera dodawanie podpisu elektronicznego, ochronę plików PDF hasłem, możliwość eksportu do FTP, SharePoint, a także Therefore.

Dostępna polska wersja językowa.
ZAKUP

Porównanie licencji

Readiris PDF 17 Readiris Pro 17 Readiris Corporate 17
Tworzenie plików PDF tak tak tak
Dodawanie komentarzy i notatek do plików PDF tak tak tak
Głosowe dodawanie notatek i odczytywanie plików PDF tak tak tak
Łączenie plików PDF tak tak tak
Kompresja brak 1-poziomowa 2- i 3-poziomowa
Rozpoznawane języki 30 138 138
20% szybsze przetwarzanie dokumentów tak tak tak
Import z komputera tak tak tak
Edycja plików PDF nie tak tak
Skanowanie z komputera nie tak tak
Konwersja i eksport do programów Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) nie tak tak
Modyfikacja w Wordzie, na stronie, w notatniku nie tak tak
Rozpoznawanie Excela, numerów, tabel nie tak tak
Dzielenie plików PDF nie nie tak
Ochrona i podpisywanie plików PDF nie nie tak
Długoterminowe archiwizowanie plików PDF nie nie tak
Sortowanie dokumentów nie nie tak
Zarządzanie nadzorowanymi folderami nie nie tak

Najważniejsze właściwości programu

Wiele różnych formatów wyjściowych.

Program za pomocą kilku kliknięć konwertuje wszystkie papierowe dokumenty w pliki cyfrowe o różnych formatach, dokładnie odtwarzając tekst.

Edycja testów osadzonych w obrazach dzieki OCR

Silnik optycznego rozpoznawania znaków pozwala odtworzyć tekst ze wszystkich rodzajów plików zachowując doskonałą dokładność, zachowując oryginalny format dla wielu różnych źródeł czy formatów plików docelowych.

Odsłuchiwanie książek i dokumentów w wybranym formacie

Oprogramowanie Readiris sprawnie konwertuje wszystkie pliki w pliki audio (.mp3, .wav.) uzyskując właściwe nagrania. Otrzymanych plików audio można odsłuchiwać na każdym urządzeniu (tablet, telefon, komputer) oraz określić w jakim formacie audio mają być otwierane (Windows Media Player itd.)

Konwersja wszystkich dokumentów w PDF

Szybkie uchwytywanie i konwertowanie dokumentów w edytowalne pliki PDF z prostym zarządzaniem nimi.

              Adnotacje i komentarze            

Doskonały do współpracy. Readiris oferuje grono narzędzi do dodawania notatekz komentarzy i linków kierujących do załączonych dokumentów.

               Ochrona i podpisywanie            

Banalnie proste chronienie i podpisywanie plików PDF, aby móc je bezpiecznie przesyłać elektronicznie.

Co nowego dla systemu Windows

Readiris jest tak wydajny, że szybko i dokładnie rozpoznaje i konwertuje tekst zapisany w różnych językach i formatach dokumentów.

 • Nowy silnik
 • Nowy interfejs
 • 20% szybsze otwieranie dokumentów
 • Szybsze zarządzanie dokumentami

Readiris 17 jest tak inteligentny, że integruje rozpoznawanie głosowe i konwertuje dowolne dokumenty w pliki audio.

 • Osadzanie w plikach PDF adnotacji głosowych
 • Załączanie plików o różnych formatach do dokumentów PDF
 • Załączanie do plików PDF hiperłącz

Redirirs 17 jest tak praktyczny, że pozwala na łatwe tworzenie, modyfikację, podpisywanie i komentowanie plików PDF.

 • Dodawania znaków wodnych do wszystkich stron
 • Dodawanie komentarzy i uwag to plików PDF
 • Edycja stylu znaków (podkreślone, pogrubione itd.)
 • Wyświetlanie wszystkich adnotacji na jendym widoku. 

Co nowego dla systemu MAC

Nieskończone możliwości komentowania pików PDF

 • Nowe narzędzia adnotacji, informacyjne i komentowania ułwtiają wspólne modyfikowanie i publikowanie dokumentów PDF

Dodawanie dźwięku do PDF-ów

 • Narzędzia głosowych adnotacji i komentarzy pozwalają na uzyskanie dokładniejszych informacji zwrotnych, można nagrywać i wielokrotnie odsłuchiwać nagrać.

Dodawanie napisów

 • Precyzyjne zmienianie i zarządzanie znakami wodnymi pomiędzy stronami dla jak najlepszej komunikacji.

Szczegółowa edycja plików PDF

 • Narzędzia publikacji zapewniają szczegółową kontrolę nad modyfikacją plików PDF podczas dodawania komentarzy.

Aby poznać inne dostępne produkty firmy Iris kliknij tutaj.