Tutoriale - dowiedz się więcej

Readiris 17

Skanowanie i import
Konwersja
Edycja
PDF
Zaawansowane

IRISmart File 10

Moduł "Rename"
  Moduł "Fill"

IRISmart Invoice 10

Moduł "Invoice-Date"
Moduł "Invoice-Supplier"

IRISPowerscan 10

Readiris 17

Skanowanie i import 

Obsługa protokołu TWAIN

Readiris 17 jest kompatybilny z większością skanerów dostępnych na rynku. Specyfikacja TWAIN pozwala na bezpośrednią kompatybilność.

Importowanie wielu formatów

Readiris 17 pozwala importować wiele różnych formatów takich jak : PDF, JPEG, DOC, RTF, PNG, PPT i inne.

Skanuj z wielofunkcyjnej kopiarki

Readiris 17 pozwala na wykorzystanie kopiarki wielofunkcyjnej.

Prawy przycisk - konwersja i eksport

Readiris 17 pozwala konwertować i eksportować dokumenty za pomocą jednego kliknięcia prawego przycisku myszy, szybko i wygodnie.

Ponad 130 obsługiwanych języków

Readiris 17 rozpoznaje ponad 130 języków. Wykorzystuje do tego własne słowniki, wpływające na doskonałe tłumaczenie.

Automatyczna korekcja i obrót obrazu

Readiris 17 daje możliwość dopasowania obrotu dokumentów, które są przekrzywione lub odwrócone do góry nogami.

Konwersja  

Word

Readirirs 17 zapewnia najlepszą na rynku konwersję wszystkich dokumentów do plików Microsoft Word.

PDF

Dzięki swojemu wygodnemu interfejsowi, Readiris 17 pozwala konwertować wszystkie dokumenty to formatu PDF.

Audio

Readirirs 17 daje także możliwość zamiany dokumentów w pliki audio (Wav lub MP3).

Ebook

Konwersja dokumentów i książek do formatu obsługiwanego przez e-czytniki.

Tekst

Readriris 17 wydobywa tekst z wielu rodzajów dokumentów.

Excel

Konwertuje tabele z PDF do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Edycja  

Poprawa tekstu

Reariris pozwala zaoszczędzić czas dzięki korekcji tekstu w dokumencie przed jego wysłaniem.

Reorganizacja dokumentu

Z Readiris 17 reorganizacja dokumentu jest niezwykle szybka

Edycja w edytorze tekstu (Word, Notepad itd.)

Ponieważ Readiris 17 eksportuje dokumenty m.in do programu Word czy Notepad mogą być one szybko i łatwo edytowane.

Tekst osadzony w obrazie

Jeśli kiedykolwiek chciałeś modyfikować tekst znajdujący się na obrazie, teraz dzięki Readiris możesz to zrobić.

Adnotacje

Readriris 17 pozwala dodawać komentarze i adnotacje do dokumentów PDF.

Komentarze audio

Jedną z funkcji dostępnych dla plików PDF jest zapisywanie w nich komentarzy audio.

PDF   

Edycja PDF

Dzięki Readiris 17 pliki PDF mogą być błyskawicznie modyfikowane kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Kompresja plików PDF

Kilka kliknięć wystarczy, aby zmniejszyć rozmiar pliku PDF aż do 50 razy, dzięki zastosowaniu technologii IRIS iHCQ.

Ochrona i podpisywanie plików PDF

Ochrona hasłem i elektroniczny podpis dokumentów w formacie PDF.

Dzielenie i łączenie plików PDF

Łącz lub rozdzielać pliki PDF i umieszczaj je w odpowiedniej kolejności w szybki w łatwy sposób. Zaznacz obszar strony, odseparuj stronę lub zamieć każdą ze stron w odrębny dokument PDF.

Adnotacje do pliku PDF

Możesz wyróżnić, podkreślić lub przekreślić tekst w pliku PDF za pomocą Readiris 17.  Dodawanie znaku wodnego

Po co to robić? Można np. umieścić "poufny" znak wodny na stronach o poufnej treści.   Zaawansowane  

PDF/A

Readiris Corporate 17 pozwala na wykorzystanie formatu PDF/A w celu przechowywania i długoterminowej archiwizacji elektronicznych dokumentów.

Większa kompresja

Readriris Corporate 17 pozwala uzyskać bezkompromisowy poziom kompresji.


Konwersja wsadowa plików

Readiris Corporate 17 posiada funkcję pozwalającą na konwersję różnych dokumentów w określone foldery.

Strzeżone foldery

Dzięki funkcji strzeżonych folderów, kiedy plik ma być przekonwertowany do wybranego folderu, Readiris Corporate 17 automatycznie go konwertuje i eksportuje.

Kilka języków na tej samej stronie

Readriris Corporate 17 potrafi rozpoznać do pięciu języków występujących w jednym dokumencie.

Export do SharePoint/Therefore/FTP

Readiris Corporate 17 pozwala na eksport min do SharePoint i FTP.

IRISmart File 10 

Moduł "Rename"

Ten moduł pozwala zmieniać nazwy wszystkich dokumentów, zarówno tych papierowych jak i elektronicznych, w zależności od potrzeb poprzez określenie folderu, w którym mają być przechowywane pojedynczo.

Moduł "Fill"

Ten moduł pozwala na natychmiastowe składowanie każdego dokumentu, w oparciu o zdefiniowaną strukturę nazw w odpowiedniej strukturze folderów, w celu prostego wyszukiwania.

IRISmart Invoice 10 

Moduł "Invoice-Date"

Moduł "Invoice-Supplier"

Jeśli jesteś zainteresowany produktami kup je w naszym sklepie.

Tutoriale tutoriale